برنامه معرفت جمعه ها ساعت 19 پخش و روزهای سه شنبه ساعت 11 و جمعه ها ساعت 3 بامداد تکرار می شود .

یکشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
Super User

Super User

دوشنبه, 22 آذر 1395 ساعت 12:23

دانلود فایل صوتی برنامه ها

 

 

 

زمان پخش برنامه موضوع برنامه حجم فایل صوتی دانلود فایل صو
97-6-9 از مصیبت نامه عطار در وصف حضرت امیر 16 از اینجا دانلود کنید 
97-6-2 نقش بلا در زندگی انسان  16 از اینجا دانلود کنید 
97-5-26 مباحثی پیرامون علت فاعلی وعلت قائی 16 از اینجا دانلود کنید 
97-5-19 رابطه علم حضوری وعلم عصولی  16 از اینجا دانلود کنید 
97-5-12 تفسیر حکایتی از مصیبت نامه شیخ عطار 17 از اینجا دانلود کنید 
97-5-5 تفسیر حکایتی از مصیبت نامه شیخ عطار 16 از اینجا دانلود کنید 
97-4-29 برگرفته از دیوان شمس مراد از من ومنتر چیست 16 از اینجا دانلود کنید 
97-4-22 خود شناسی 16 از اینجا دانلود کنید 
97-4-15 علم -عقل - معرفت  16 از اینجا دانلود کنید 
97-4-8 حقیقت زندگی 16 از اینجا دانلود کنید 
97-4-1 جسم وجان وذهن و روان  16 ازاینجا دانلود کنید 
97-3-25 عید فطر از نگاه فیض کاشانی 16 از اینجا دانلود کنید 
97-3-18 شب ولیله القدر از نگاه فیض کاشانی 16 از اینجا دانلود شود
97-3-11 عبودیت انسان از نگاه فیض کاشانی 16 از اینجا دانلود کنید 
97-3-4 متقی از نگاه فیض کاشانی 16 از اینجا دانلود کنید 
97-2-28 بحث در باب کلمه 15 از اینجا دانلود شود 
97-2-21 بحث پیرامون آزادی ورابطه آن با طلب 15 از اینجا دانلود کنید 
97-2-14 ذهن محدود انسان چگونه می تواند به خدای نامحدود اندیشه کند 15 از اینجا دانلود کنید 
97-2-7 بررسی لااحب الافلین برگرفته از زبان مولانا 16 از اینجا دانلود کنید 
97-1-31 برهان صدیقین 15 از اینجا دانلود کنید
97-1-24 ازمصیبت نامه عطار رد وصف پیامبر 16 از اینجا دانلود کنید 
97-1-11 از مصیبت نامه عطار در وصف حضرت امیر 15 مگابایت از اینجا دانلود کنید 
97-1-3 تفسیر شعر حافظ (نسیم باد نوروزی) 15 از اینجا دانلود کنید 
96-12-25 تعارض بین انسان وخواستن 15 مگابایت  از اینجا دانلود کنید 
96-12-18 آسایش بزرگان  15 مگا بایت  از اینجا دانلود کنید 
96-12-11 رابطه نفس انسان واختیار 16 مگابایت  از اینجا دانلود کنید 
96-12-4 رابطه ادراک انسان وهستی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-11-27 تفاوت اتش درون واتش دوزح 16مگابایت از اینجا دانلود کتید
96-11-20 لقاءالله 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-11-13 اختیار وضرورت هستی 16مگابایت ازاینجا دانلود کنید
96-11-6 اختیار وضرورت هستی 16مگابایت  ازابنجا دانلود کنید
96-10-29 اختیار و ضرورت 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-10-22 اختیار در ضرورت هستی،رابطه اختیار با اعمال اخلاقی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-10-15 اختیار و جبر 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-10-8 اختیار و تقدیر 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-10-1 انسان شناسی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-9-24 معرفت نفس و انسان شناسی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-9-17 اندیشیدن صدای هستی است 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-9-10 موضوع انسان شناسی (هبوط آدم) 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-9-3 چرا خداوند از ملائکه خواست به انسان سجده کنند 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-8-26 بررسی فضائل حضرت رسول ص برگرفته از مصیبت نامه عطار نیشابوری 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-8-19 بررسی جایگاه اربعین در فرهنگ ایرانی اسلامی،برگرفته از غزلیات حافظ 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-8-12 علت شگفت انگیز بودن انسان 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-8-5 کنترل نفس 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-7-28 برگرفته از کتاب پرسش از هستی (غایت انگاری) 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-7-21 چرایی عدم هماهنگی بین علم و عمل 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-7-14 موضوع نفاق از دیدگاه حکما و عرفا 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-7-7 آزادی و آزادگی برگرقته از دیوان شمس 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-6-31 سیری در اشعار عطار نیشابوری 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-6-24 سیری در اشعار پروین اعتصامی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-6-17 مصیبت نامه شیخ عطار 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-6-10 سیری در اشعار عطار 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-6-3 سیری در اشعار مولانا  16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-5-27  بحث پیرامون خدا شناسی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-5-20   علت فاعلی و علت قائی 16مگابایت   از اینجا دانلود کنید
96-5-13 علم حصولی و علم حضوری 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-5-6 سفرهای معنوی 15مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-4-30 سفرهای معنوی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-4-23 سیری در کتاب فراز و فرود فکر فلسفی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-4-16 سیری در کتاب فراز و فرود فکر فلسفی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-4-9 بررسی مبدا روان 17 مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-4-2 کلمات مکنونه فیض کاشانی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-3-26 مصیبتنامه ای از شیخ عطار 18مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-3-19 بررسی اشعار دیوان پروین اعتصامی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-3-12 بررسی اشعار دیوان پروین اعتصامی   17مگابایت از اینجا دانلود کنید 
96-3-5 سیری در آثار مولانا 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-2-29 فراز و فرود فکر فلسفی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-2-22 سیر در کتاب کلمات مکنونه فیض کاشانی 17مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-2-15 سیر در کتاب فراز و فرود فکر فلسفی 17مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-2-8 سیری در محسوس تا معقول 15مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-2-1 سیری در محسوس تا معقول 15مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-1-25 شرح غزلی از دیوان مولانا 15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-1-18 سیر در کتاب محسوس تا معقول 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-1-11 غزلی از فخرالدین عراقی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-1-4 شرح غزل حافظ 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-12-27
شرح غزل مولانا
16مگابایت
از اینجا دانلود کنید
95-12-20 شرح غزل مولانا 17مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-12-13 مصیبت نامه شیخ عطار 17مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-12-6 سیری در غزلیات دیوان شمس   15مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-11-29 سیری در آثار حکیم سنایی 17 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-11-22 سیر در کتاب محسوس تا معقول  16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-11-15 سیر در آثار حکیم سنایی 17مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-11-8 سیر در آثار حکیم سنایی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-11-1 سیر در آثار حکیم سنایی
16مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-10-24 سیر در آثار حکیم سنایی 15مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-10-17 سیر در آثار حکیم سنایی 15مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-10-10 سیر در آثار حکیم سنایی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-10-3 سیر در آثار حکیم سنایی 17مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-9-26 سیر در آثار حکیم سنایی 17مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-9-19 سیر در آثار حکیم سنایی 15مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-9-12 سیر در آثار حکیم سنایی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-9-5   17مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-8-28   16مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-8-21   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-8-14   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-8-7   17مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-7-30   15مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-7-23   15مگابایت از اینجا دانود کنید
95-7-16   16مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-7-9   15مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-7-2   16مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-6-26   15مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-6-19   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-6-12   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-6-5   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-5-29   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-5-22   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-5-15   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-5-8   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-5-1   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-4-25   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-4-18   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-4-11   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-4-4   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-3-28   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-3-21   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-3-14   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-3-7   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-2-31   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-2-24   17 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-2-17   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-2-10   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-2-3   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-11-30   33 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-11-23   32 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-11-16   32 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-11-8   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-11-1   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-9-20   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-9-13   20 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-9-6   20 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-8-29   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-8-22   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-8-15   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-8-8   20 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-8-1   20 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-7-24   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-7-17   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-7-10   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-7-3   22 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94.6.27   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94.6.20   44 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94.6.13   43 مگابایت از اینجا دانلود کنید 
94.6.6   40 مگابایت از اینجا دانلود کنید
دوشنبه, 22 آذر 1395 ساعت 12:17

دانلود فایل تصویری برنامه ها

 

 

زمان پخش برنامه موضوع برنامه حجم فایل تصویری دانلود فایل تصویری
94.11.8   133مگابایت از اینجا دانلود کنید
94.11.1   134 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94.10.24   140 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94.9.13   176 مگابایت از اینجا دانلود کنید
دوشنبه, 22 آذر 1395 ساعت 11:43

مجموعه آثار دکتر دینانی

 

نام اثر

موضوع اثر

تصویر اثر

توضیح اثر

معمای زمان و حدوث جهان فلسفی 13930215104203326207345 مقدمه کتاب «معمای زمان و حدوث جهان»
سخن ابن سینا و بیان بهمنیار فلسفی thumb-0011124 مقدمه کتاب «سخن ابن سینا و بیان بهمنیار»
فلسفه و ساحت سخن فلسفی falsafesahat11124 مقدمه کتاب «فلسفه و ساحت سخن»
معاد فلسفی 27911124 مقدمه کتاب «معاد»
دفتر عقل و آیت عشق فلسفی 575181 668299833183051 2080395178 n1124 مقدمه کتاب «دفتر عقل، آیت عشق»
نیایش فیلسوف فلسفی 4798-j11124 مقدمه کتاب «نیایش فیلسوف»
آینه های فیلسوف مجموعه گفتگو ها  di11124 مقدمه کتاب «آینه های فیلسوف»
راز راز فلسفی razeraz1124 مقدمه کتاب «راز راز»
در سخن فلسفی Untitled-2 مقدمه کتاب «در سخن»
حافظ معنوی بررسی و فلسفی Hafez11124 مقدمه کتاب «حافظ معنوی»
وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی فلسفی 4797-j11124 مقدمه کتاب «وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی»
خرد و خرد ورزی فلسفی BOOK11124 مقدمه کتاب «خرد و خردورزی»
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام فلسفی 7076402 مقدمه کتاب «ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام»
درخشش ابن رشد در حکمت مشاء فلسفی 4933 orig11124 مقدمه کتاب «درخشش ابن رشد درحکمت مشّاء»
جلال الدین دوانی فیلسوف ذوق التاله فلسفی big jalal-aldin-davani-90.08 مقدمه کتاب «جلال الدین دوانی، فیلسوف ذوق التاله»
شعاع اندیشه و شهود در سهروردی فلسفی 6c7fb83e09f251c40b895fca6b8fd8d9 مقدمه کتاب «شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی»

قواعد کلی فلسفه در فلسفه اسلامی

فلسفی 81330 93511124 مقدمه کتاب «قواعد کلی فلسفه در فلسفه اسلامی»
سرشت و سرنوشت فلسفی bookroom مقدمه کتاب «سرشت و سرنوشت»
اسماء و صفات حق فلسفی 130-asma-500x500 مقدمه کتاب اسماء و صفات حق
هستی و مستی فلسفی 11471 250 350-1 مقدمه کتاب «هستی و مستی»
فیلسوفان یهودی و یک مساله بزرگ فلسفی   -     - - مقدمه کتاب «فیلسوفان یهودی و یک مساله بزرگ»
خرد گفتگو فلسفی big kherade-goftefo مقدمه کتاب «خرد گفتگو»
منطق و معرفت در نظر غزالی فلسفی IMG 000611124-694x1024 مقدمه کتاب «منطق و معرفت در نظر غزالی»
از محسوس تا معقول فلسفی sensible-1024x640 مقدمه کتاب «از محسوس تا معقول»
دوشنبه, 22 آذر 1395 ساعت 11:23

بیوگرافی دکتر دینانی

 
dinani-p 2
 
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، چهره ماندگار فلسفه و استاد بازنشسته دانشگاه تهران، چهره نام آشنایی برای عموم و خصوصا علاقه مندان حکمت و فلسفه است. او با برنامه معرفت که هر هفته از شبکه چهار صدا و سیما پخش می شود و همین طور با سخنرانی ها و کتاب هایش در نزد اهالی فرهنگ، هنر، علم و اندیشه چهره شاخصی محسوب می شود. مردم داری از جمله صفات بارز دکتر دینانی است؛ در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، استاد وقت خود را نه فقط با اساتید برجسته فلسفه که با مردم عادی نیز می گذراند و همان طور که سقراط در خیابان ها با مردم دوست و همنشین بود، دکتر دینانی هم بر سر مسائل فلسفی با مردم عادی هم سخن می شود و در پاسخ به سوالات شان، با طرح سوالاتی آنها را به جواب های مورد نظرش رهنمون می کند.
 
استاد بزرگترین افتخار خودش را شاگردی علامه طباطبائی می داند: «من اگر علامه را نمی دیدم، حیرانی که در من وجود داشت، مرا به ورطه نابودی می کشاند» استاد فلسفه را پاسخ گوی مهم ترین  و عمده ترین پرسش های انسان درباره معنای هستی و حیات می داند. از نظر وی تفاوت فیلسوف با مردم عادی در این است که از خارج از روزمرگی به زندگی می نگرد و درباره آن می پرسد.
 
ایشان از جمله شخصیت های فلسفی معاصر است که شاخصه های یک فیلسوف مسلمان را دارد و بدین گونه از بسیاری فیلسوفان معاصر ممتاز می شود. درک منحصر حکیمان متالهی چون امام خمینی (رحمت الله علیه)، علامه طباطبایی و میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی و برخورداری از ذهن نقاد و آزاداندیش، بیان جذاب و شیوا و رسا و قلمی روان و گیرا، او را به چهره ای محبوب در میان آنها که به فلسفه عشق می ورزند، بدل ساخته است. وی آثار فراوانی در حوزه فلسفه و تاریخ فلسفه تالیف و سالها تدریس منابع مهم فلسفی در حوزه و دانشگاه را در کارنامه خود ثبت کرده است.
 
یکی از ویژگی های استاد این است که آثارش را به زبان فارسی نوشته و در این باره می گوید: «چون کار فلسفی با زبان فارسی کم انجام شده است و بیشتر فیلسوفان به زبان عربی می نوشتند، آن ورزیدگی لازم در زبان فارسی پیدا نشد. بنده کتابهایم را به زبان فارسی می نویسم و مقید هم هستم به زبان فارسی بنویسم، هیچ وقت هم به زبان عربی نمی نویسم و می دانم که زبان فارسی توان بسیاری دارد.»
 
وی در ۵ دی سال ۱۳۱۳ در شهر درچه روستای دینان از توابع خمینی شهر که امروزه جزو شهرستان خمینی شهر اصفهان است بدنیا آمد.
 
انجمن حکمت و فلسفه ایران
انجمن حکمت و فلسفه ایران
وی پس از تحصیل ابتدائی در روستای خود، در مدرسه علمیه نیم آورد اصفهان به تحصیلات دینی مشغول شد. پس از گذراندن دوره سطح و مقدمات فلسفه، سال ۱۳۳۳ وارد حوزه علمیه قم شد و ضمن تحصیل خارج فقه و اصول نزد مراجع بزرگ، نزد علامه طباطبائی به فرآگیری فلسفه نیز پرداخت. که شاهد مباحث فلسفی هانری کربن (فرانسوی) و علامه طباطبایی نیز بود. فلسفه را در اصفهان نزد حکیم ضیاء پور شروع کرد و در قم در سطح عالی با علامه طباطبائی به پایان رساند و از شاگردان خاص ایشان گردید. سال ۱۳۴۵ پس از درگذشت آیت الله بروجردی به تهران مهاجرت کرد و وارد دوره کارشناسی دانشگاه تهران شده و پس از اخذ درجه کارشناسی جهت گذراندن امورات زندگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمد. تا دریافت دکترای ادامه تحصیل داد و سال ۱۳۵۲ از رساله دکتری تخصصی فلسفه خود دفاع کرد. پس از اخذ درجه کارشناسی جهت گذراندن امورات زندگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمد. سال ۱۳۵۳ ازدواج کرد و همان سال به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تدریس شد. سال ۱۳۶۲ به تهران منتقل شده و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شد و تاکنون استاد این دانشگاه است. وی صاحب تالیفاتی بسیاری در زمینه فلسفه می‌باشد که در آن به نقد آرای فلسفی فلاسفه بزرگ و شرق پرداخته و در ذیل آنها به ارائه نظرات خاص فلسفی خود پرداخته است.
 
دینانی در سمینارها و همایش‌های متعدد داخلی و خارجی شرکت داشته و مقالات و آثار فراوانی در حوزه فلسفه و دین پژوهی به رشته تحریر در آورده که برخی از کتابهایشان جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را دریافت نموده ‌است و در اولین دوره همایش چهره های ماندگار در سال ۱۳۸۰ با عنوان چهره برتر فلسفه تقدیر شدند.
 
جلسات هانری کربن و علامه طباطبایی
 
در ارج نامه «خرد و خردورزی» آمده ‌است: «… منزل ذوالمجد در خیابان بهار… جلسات علامه با کربن تشکیل می‌شد و آقایان دکتر سید حسین نصر، دکتر سپهبدی، دکتر شایگان، محمد تجویدی نقاش، هبوطی… و صائنی زنجانی حضور داشتند…. به اتفاق استاد به سمت تهران حرکت می‌کردیم… جوان ترین عضو جلسات بنده بودم…. کربن در عین شیفتگی به تشیع، به تمام معنا فرنگی بود.» و در سوالی که دینانی از کربن در مورد عقایدش و ضرورت مرشد می‌پرسد و اینکه مرشد شما کیست، جواب می‌گیرد که: «بله،… من اُویسی هستم. (در یکی از مصاحبه هایتان گفته بودید که از کربن پرسیدند که اگر اهل طریقتی، مرشدت کیست و او گفت که من اویسی هستم! منظورش چه بود؟
 
- بله او گفته بود اما منظور این نبود که او مرشدش «اویس قرنی» است بلکه اویسیه فرقه‌ای هستند که معتقدند اصلاً مرشد لازم نیست! خود اویس اصلاً خدمت پیغمبر اسلام(ص) نرسید، یک دفعه آمد و نصف روز رفت .
 
از کربن پرسیدم که حالا مرشد لازم ندارید، ذکر که دارید، ذکر خفی یا جلی شما چیست؟ او گفت: همین که تا صبح ذکر قال الباقر و قال الصادق می‌خوانم، همین ذکر من است. این جوابی بود که کربن به من داد حالا هر طور می‌ شود این را تفسیر کرد.
 
سیر زندگی و تحصیلات
 
تولد ۱۳۱۳.
تحصیلات ابتدایی در دینان
مقدمات در مدرسه علمیه نیماروداصفهان.
اساتید ادبیات عرب: شیخ محمدعلی حبیب آبادی و حاج شیخ عباسعلی ادیب حبیب آبادی.
استاد بخشی از شرح لمعه: محمدحسن نجف آبادی.
سفر به قم ۱۳۳۳.
تحصیل در مدرسه حجتیه و هم حجره بودن با سید علی خامنه ای.
تحصیل خارج و فقه اصول در حوزه علمیه قم.
اساتید دروس فقه و اصول سطح: مرحوم مجاهدی، سلطانی طباطبایی، فکور یزدی و شیخ عبدالجواد سدهی.
اساتید درس خارج فقه و خارج اصول: آیت الله بروجردی، آیت الله اراکی، آیت الله سیدمحمد محقق داماد و آیت الله روح الله موسوی خمینی.
اساتید فلسفه: حکیم ضیاپور (اصفهان)، شیخ عباسعلی ایزدی نجف آبادی و سطح عالی علامه طباطبایی (قم) و از شاگردان نزدیک ایشان.
دیگر اساتید ایشان عبارتند از: آیت الله سلطانی طباطبایی، آیت الله منتظری، آیت الله مجاهدی تبریزی، آیت الله محمد فکور یزدی، شیخ جواد تبریزی، شیخ عبدالجواد اصفهانی و دکتر غلامحسین صدیقی.
تدریس در حوزه.
ترک حوزه پس از وفات آیت الله بروجردی و سفر به تهران جهت تحصیل فلسفه و زندگی.
کارشناسی، کارشناس ارشد و دکترای تخصصی فلسفه از دانشگاه تهران. از ۱۳۴۵ الی ۱۳۵۲.
ازدواج در سال ۱۳۵۳.
تدریس فلسفه در دانشگاه ها از سال۱۳۶۱ تاکنون.
نگارش آرای فلسفی و اندیشه ها.
سمت‌ها و عناوین
 
مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹
مدرس علوم حوزوی در حوزه علمیه قم تا سال ۱۳۴۵.
اشتغال و استخدام در وزارت آموزش و پرورش به عنوان دبیر دبیرستانهای تهران سال ۱۳۵۱.
استاد دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد تا ۱۳۶۱.
عضو هیت علمی دانشگاه تهران سال ۱۳۶۲ و بازنشسته در سال ۱۳۸۷.
استاد دانشگاه تربیت مدرس.
استاد دانشگاه مذاهب اسلامی.
استاد دانشگاه امام صادق (ع)
استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران و کرج.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.
عضو ثابت انجمن حکمت و فلسفه ایران.
عضو موسس، هیئت امناء و مدیر بخش فلسفه اسلامی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
تقدیر شده در اولین دوره چهره‌های ماندگار با عنوان چهره برتر رشته فلسفه در سال۱۳۸۰.
تقدیر شده در جایزه کتاب سال ۱۳۸۴ برای کتاب دفتر عقل و آیت عشق.
تقدیر شده در جایزه کتاب سال ۱۳۸۵ برای کتاب درخشش ابن‌رشد در حکمت مشاء.
تقدیر شده در جایزه کتاب سال ۱۳۸۹برای کتاب فلسفه و ساحت سخن.
عضو شورای عالی علمی مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی.
عضو هیئت داوران نشریه فلسفه متعالی.
عضو هیئت داوران سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران.
صاحب بیش از بیست عنوان کتاب در حوزهِ فلسفه.
نویسنده چندین مقاله برگزیده فلسفی.
سخنران مدعو در سمینراها و همایش‌های فلسفیِ داخلی و خارجی.
آثار دکتر دینانی
 
دینانی تا کنون بیش از بیست کتاب و مجموعه نگاشته است و صدها مقاله. وی سه بار جایزه کتاب سال را بدست آورده است. آثار او بسیار است. آثار صوتی و تصویری او مربوط به کلاسها، سخنرانی ها، مصاحبه ها، برنامه های تلویزیونی و فیلم های مستندی است که طی چهل سال گذشته صورت گرفته شده است.
 
چند نمونه از کتابهای ایشان عبارتند از:
 
قواعد کلی فلسفی در فلسفهٔ اسلامی(در دو مجلد)، چاپ و نشر انجمن حکمت و فلسفه، تهران، ۱۳۵۷و موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۵.
دفتر عقل و آیت عشق، سه جلد، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۰.
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، سه جلد، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۶.
وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۲. و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی، انتشارات حکمت، ۱۳۶۴.
منطق و معرفت در نظر غزالی، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۰
اسماء و صفات حق، انتشارات اهل قلم، ۱۳۷۵و سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاداسلامی، ۱۳۸۶.
معاد،انتشارات حکمت، ۱۳۷۶
نیایش فیلسوف، دانشگاه رضوی آستان قدس، مشهد، ۱۳۷۷.
درخشش ابن رشد در حکمت مشاء، ناشر طرح نو، ۱۳۸۴.
فیلسوفان یهودی و یک مسئله بزرگ، ناشر هرمس، ۱۳۸۹.
فلسفه و ساحت سخن، ناشر هرمس، ۱۳۸۹.
جلال الدین دوانی فیلسوف ذوق التالّه
سخن ابن سینا و بیان بهمنیار، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۹۲
معمای زمان و حدوث جهان، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۹۳
کتابشناسی توصیفی دکتر دینانی را می توانید در این لینک مشاهده کنید
 
آثار منتشره درباره فلسفه دینانی
 
کتاب آینه‌های فیلسوف، به کوشش عبدالله نصری و نشر سروش، چاپ سوم۱۳۸۹.
کتاب سرشت و سرنوشت، به کوشش کریم فیضی و نشر اطلاعات، ۱۳۸۸.
کتاب خرد و خردورزی، به کوشش علی اوجبی و نشر موسسه خانه کتاب، ۱۳۸۸.
کتاب هستی و مستی به کوشش کریم فیضی و نشر اطلاعات، مهر ۱۳۸۸
کتاب شعاع شمس، به کوشش کریم فیضی و نشر اطلاعات، ۱۳۸۹.
کتاب گفتار حکیم، به کوشش محمدجعفر محمدزاده و نشر امرود، ۱۳۹۰.
کتاب حافظ معنوی، به کوشش کریم فیضی، نشر اطلاعات، ۱۳۹۰
نشریه پنجره، شماره۱۲۷، بهمن ماه۱۳۹۰، پاسداشت سالها خردورزی استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی
کتاب راز راز، به کوشش کریم فیضی، ۱۳۹۲
کتاب دُرّ سخن (مجموعه جملات کوتاه از سخنان دکتر دینانی)، به کوشش امیر اسماعیلی، ۱۳۹۲
مقالات
 
«حکمت متعالیه ملاصدرا در آیینه احادیث»، خردنامه صدرا ١٣٧٩ شماره ٢٢.
«قاضی سعید قمی یکی از حکمای حوزه فلسفی اصفهان»، خردنامه صدرا ١٣٨٢ شماره ٣٢.
«فلسفه هگل در بوته نقد»، خردنامه صدرا ١٣٨١ شماره ٢٧، ٢٩، ٣٠.
«عالم خیال»، خردنامه صدرا ١٣٨١ شماره ٢٨.
شبهه آکل و ماکول، دائره المعارف بزرگ اسلامی(دبا). بازبینی‌شده در خرداد ۱۳۸۷.
مقدمه‌ای بر شرح فصوص جندی، تصحیح جلال‌الدین آشتیانی.
ع‍ق‍لان‍ی‍ت و م‍ع‍ن‍وی‍ت، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
مفهوم زمان در فلسفه برگسن
علم خداوند به جزئیات از دیدگاه علامه طباطبایی و متکلمین
عقل و استدلال در تفکر ابن جوزی
پژواک اندیشه های فخر رازی و سهروردی در آثار ابن کمونه
عدل در نظر شیخ مفید
ادراک خیالی و هنر
سهروردی و اصول فقه
ابن طفیل
اندیشه تجدد، آثار و لوازم
اندیشه نقطه پایان ندارد
حدیث نفس
ابداء یا ابتدا
مقالاتی درباره حکمت اشراق
 
عمده شهرت دینانی به خاطر احیاگری فلسفه اشراق و بازخوانی حکمت ایران باستان است. چند نمونه از مقالات ایشان درباره حکمت اشراق و سهروردی عبارت است :
 
«حکمت اشراق١»، پرتو خرد، ویراسته حسن سید عرب، تهران، مهر نیوشا، ١٣٨۵، صص٢۵٨-٢٣٧.
«حکمت اشراق١»، عقلانیت و معنویت، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ١٣٨٣، ص١٠۵.
«حکمت اشراق٢»، پرتو خرد، ویراسته حسن سید عرب، تهران، مهر نیوشا، ١٣٨۵، صص٢٧٠-٢۵٩.
«حکمت اشراق٢»، عقلانیت و معنویت، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ١٣٨٣، صص١۴٧-١٣٣.
«خمیره ازلی یا حکمت جاویدان از نظر سهروردی»، مجموعه مقالات همایش نقد تجدد از دیدگاه سنت‌گرایان معاصر، تهران، دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات و علوم انسانی، ١٣٨٢، صص٢١-١٧.
«خمیره ازلی یا حکمت جاویدان از نظر سهروردی»، پرتو خرد، ویراسته حسن سید عرب، تهران، مهر نیوشا، ١٣٨۵، صص ٢٧۵-٢٧١.
«خمیره ازلی یا حکمت جاویدان از نظر سهروردی»، خرد جاودان، تهران، ١٣٨٢، صص٢١-١٧.
«خودآگاهی محصول صور خودآگاهی نیست»، منتخبی از مقالات فارسی درباره شیخ اشراق سهروردی، به اهتمام حسن سیدعرب، تهران، شفیعی، ١٣٧٨، صص١٧۴-١۵٣.
«خویشاوندی معنوی نیچه و سهروردی»، پرتو خرد، ویراسته حسن سید عرب، تهران، مهر نیوشا، ١٣٨۵، صص ٢٨٨-٢٧۶.
«خویشاوندی معنوی نیچه و سهروردی»، در شناخت نیچه، به کوشش حامد فولادوند، تهران، مهر نادر، ١٣٨۵، صص ٩١-٨١.
«سهروردی؛ فیلسوف ایرانی اسلامی»، روزنامه همشهری، شماره ٣١٣٣ (دوشنبه، بیستم مرداد ١٣٨٢)، ص۶.
«سهروردی و انکار صفات حقیقیه خداوند»، نیایش فیلسوف، مشهد، دانشگاه علوم رضوی، ١٣٧٧، صص ۴٠۶-۴٠١.
«سهروردی و انکار صفات حقیقیه خداوند»، یادنامه خاتمی (مجموعه مقالات بزرگداشت حاج سید روح‌الله خاتمی)، به کوشش محمد تقی فاضل میبدی، قم، موسسه معارف اسلامی امام رضا(ع)، ١٣٧۶، صص ٣٣٧-٣٣۴.
«سهروردی و انکار صفات حقیقیه خداوند»، نامه سهروردی (مجموعه مقالات)، به کوشش علی‌اصغر محمدخانی و حسن سید عرب، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ١٣٨٢، صص١۶-١١.
«عقل مطرود»، روزنامه همشهری شماره٣١٢٢ (چهارشنبه، هشتم مرداد ١٣٨٢)، صص١٣ و ١٨.
«عقل مطرود»، پرتو خرد، ویراسته حسن سید عرب، تهران، مهر نیوشا، ١٣٨۵، صص٢٩٩-٢٨٩.
«فلسفه اشراق یا هزاره‌گرایی» ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، ج٢، تهران، طرح‌نو، ١٣٧٧، صص٣٧٧-٣۶۴.
«فلسفه نوری سهروردی»، پرتو خرد، ویراسته حسن سید عرب، تهران، مهر نیوشا، ١٣٨۵،صص٢٣۶-٢٢٧.
«فلسفه نوری سهروردی»، مقدمه نور در حکمت سهروردی، تالیف سیما نوربخش، تهران، محبی، ١٣٨٣، صص٢٠-١١.
«نور یا وجود»، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، ج٣، تهران، طرح نو ،١٣٨٢، صص١۵٢-١٢٩.
شاگردان
 
اکثر افرادی که در سه دهه گذشته از دانشگاه تهران در رشته فلسفه فارغ التحصیل شده ‌اند از شاگردان او هستند. به غیر آن کسانی که سالهاست پای درس او در حوزه علمیه قم، دانشگاه‌های مختلف و کلاسهای آزاد نشسته‌اند از شاگردان او می ‌باشند.
 
سرباز عقل
 
دینانی میزان سنجش و درک هر چیزی را عقل می‌داند، حتی درک انسان از خدا را. دینانی را می توانی فیلسوفی عقل گرا دانست که به اشراق معتقد است و در عین حال فیلسوفی است متاله و اهل حکمت متعالیه و آشنا به تمامی جوانب عرفان. دینانی کتابی دارد با نام دفتر عقل و آیت عشق که در آن به جایگاه عقل در حکمت و فلسفه پرداخته و از عقل دربرابر عقاید اشاعره دفاع کرده و به نقد اندیشه های فلاسفه و عرفای شرق و غرب در این مورد می پردازد و در نهایت آرای خود را ارائه می نماید و عشق را فرآیند درک ژرف عقلی و خواست براثر شناخت عمیق می داند و تعارضی بین این دو نیست و هیچ کدام آن یکی را نفی نمی کند، بلکه عشق حقیقی رااز مسیر عقل میسر می داند. به ایشان القابی چون «سرباز عقل» نیز نسبت داده می شود
 
شرکت در برنامه معرفت
 
معرفت یک برنامه تلویزیونی است که دینانی در آن به بیان اندیشه ‌های فلسفی و عرفانی خود می‌پردازد. موضوع هر برنامه متغیر است و بیشتر حاوی مطالبی است که ریشه فلسفه اسلامی دارد و سعی شده‌است به زبان مردم نزدیک باشد.
یکشنبه, 21 آذر 1395 ساعت 10:02

برنامه سیم و زر

از دیگر تولیدات موفق موسسه فرهنگی هنری اقلیم هنر ، برنامه سیم و زر می باشد.

یکشنبه, 21 آذر 1395 ساعت 10:02

برنامه شاد باش

برنامه شادباش یکی از مجموعه برنامه های تولیدشده در موسسه فرهنگی هنری اقلیم هنر می باشد.

یکشنبه, 21 آذر 1395 ساعت 10:02

برنامه راهی به روشنایی

برنامه راهی به روشنایی

برنامه ای پر مخاطب از مجموعه تولیدات موسسه فرهنگی هنری اقلیم هنر.

یکشنبه, 21 آذر 1395 ساعت 10:02

برنامه معرفت

شنبه, 28 فروردين 1395 ساعت 20:14

برنامه معرفت 26 آذر ۱۳۹۵

مشخصات فایل

نام فایل: شرح و بررسی اندیشه های حکیم سنایی

موضوع برنامه: اشعار توحیدی کتاب «حدیقه الحقیقه» حکیم سنایی

مدت زمان برنامه: ۴۰ دقیقه

حجم فایل تصویری با بهترین کیفیت: ۲۰۰ مگابایت (MP4)

حجم فایل متنی: 2 مگابایت

حجم فایل صوتی: ۱۸ مگابایت (MP3)

لینک دانلود

 

Save