برنامه معرفت جمعه ها ساعت 19 پخش و روزهای سه شنبه ساعت 11 و جمعه ها ساعت 3 بامداد تکرار می شود .

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸

دانلود فایل صوتی برنامه ها

 

 

 

زمان پخش برنامه موضوع برنامه حجم فایل صوتی دانلود فایل صو
97-6-9 از مصیبت نامه عطار در وصف حضرت امیر 16 از اینجا دانلود کنید 
97-6-2 نقش بلا در زندگی انسان  16 از اینجا دانلود کنید 
97-5-26 مباحثی پیرامون علت فاعلی وعلت قائی 16 از اینجا دانلود کنید 
97-5-19 رابطه علم حضوری وعلم عصولی  16 از اینجا دانلود کنید 
97-5-12 تفسیر حکایتی از مصیبت نامه شیخ عطار 17 از اینجا دانلود کنید 
97-5-5 تفسیر حکایتی از مصیبت نامه شیخ عطار 16 از اینجا دانلود کنید 
97-4-29 برگرفته از دیوان شمس مراد از من ومنتر چیست 16 از اینجا دانلود کنید 
97-4-22 خود شناسی 16 از اینجا دانلود کنید 
97-4-15 علم -عقل - معرفت  16 از اینجا دانلود کنید 
97-4-8 حقیقت زندگی 16 از اینجا دانلود کنید 
97-4-1 جسم وجان وذهن و روان  16 ازاینجا دانلود کنید 
97-3-25 عید فطر از نگاه فیض کاشانی 16 از اینجا دانلود کنید 
97-3-18 شب ولیله القدر از نگاه فیض کاشانی 16 از اینجا دانلود شود
97-3-11 عبودیت انسان از نگاه فیض کاشانی 16 از اینجا دانلود کنید 
97-3-4 متقی از نگاه فیض کاشانی 16 از اینجا دانلود کنید 
97-2-28 بحث در باب کلمه 15 از اینجا دانلود شود 
97-2-21 بحث پیرامون آزادی ورابطه آن با طلب 15 از اینجا دانلود کنید 
97-2-14 ذهن محدود انسان چگونه می تواند به خدای نامحدود اندیشه کند 15 از اینجا دانلود کنید 
97-2-7 بررسی لااحب الافلین برگرفته از زبان مولانا 16 از اینجا دانلود کنید 
97-1-31 برهان صدیقین 15 از اینجا دانلود کنید
97-1-24 ازمصیبت نامه عطار رد وصف پیامبر 16 از اینجا دانلود کنید 
97-1-11 از مصیبت نامه عطار در وصف حضرت امیر 15 مگابایت از اینجا دانلود کنید 
97-1-3 تفسیر شعر حافظ (نسیم باد نوروزی) 15 از اینجا دانلود کنید 
96-12-25 تعارض بین انسان وخواستن 15 مگابایت  از اینجا دانلود کنید 
96-12-18 آسایش بزرگان  15 مگا بایت  از اینجا دانلود کنید 
96-12-11 رابطه نفس انسان واختیار 16 مگابایت  از اینجا دانلود کنید 
96-12-4 رابطه ادراک انسان وهستی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-11-27 تفاوت اتش درون واتش دوزح 16مگابایت از اینجا دانلود کتید
96-11-20 لقاءالله 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-11-13 اختیار وضرورت هستی 16مگابایت ازاینجا دانلود کنید
96-11-6 اختیار وضرورت هستی 16مگابایت  ازابنجا دانلود کنید
96-10-29 اختیار و ضرورت 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-10-22 اختیار در ضرورت هستی،رابطه اختیار با اعمال اخلاقی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-10-15 اختیار و جبر 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-10-8 اختیار و تقدیر 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-10-1 انسان شناسی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-9-24 معرفت نفس و انسان شناسی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-9-17 اندیشیدن صدای هستی است 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-9-10 موضوع انسان شناسی (هبوط آدم) 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-9-3 چرا خداوند از ملائکه خواست به انسان سجده کنند 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-8-26 بررسی فضائل حضرت رسول ص برگرفته از مصیبت نامه عطار نیشابوری 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-8-19 بررسی جایگاه اربعین در فرهنگ ایرانی اسلامی،برگرفته از غزلیات حافظ 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-8-12 علت شگفت انگیز بودن انسان 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-8-5 کنترل نفس 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-7-28 برگرفته از کتاب پرسش از هستی (غایت انگاری) 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-7-21 چرایی عدم هماهنگی بین علم و عمل 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-7-14 موضوع نفاق از دیدگاه حکما و عرفا 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-7-7 آزادی و آزادگی برگرقته از دیوان شمس 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-6-31 سیری در اشعار عطار نیشابوری 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-6-24 سیری در اشعار پروین اعتصامی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-6-17 مصیبت نامه شیخ عطار 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-6-10 سیری در اشعار عطار 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-6-3 سیری در اشعار مولانا  16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-5-27  بحث پیرامون خدا شناسی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-5-20   علت فاعلی و علت قائی 16مگابایت   از اینجا دانلود کنید
96-5-13 علم حصولی و علم حضوری 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-5-6 سفرهای معنوی 15مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-4-30 سفرهای معنوی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-4-23 سیری در کتاب فراز و فرود فکر فلسفی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-4-16 سیری در کتاب فراز و فرود فکر فلسفی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-4-9 بررسی مبدا روان 17 مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-4-2 کلمات مکنونه فیض کاشانی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-3-26 مصیبتنامه ای از شیخ عطار 18مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-3-19 بررسی اشعار دیوان پروین اعتصامی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-3-12 بررسی اشعار دیوان پروین اعتصامی   17مگابایت از اینجا دانلود کنید 
96-3-5 سیری در آثار مولانا 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-2-29 فراز و فرود فکر فلسفی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-2-22 سیر در کتاب کلمات مکنونه فیض کاشانی 17مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-2-15 سیر در کتاب فراز و فرود فکر فلسفی 17مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-2-8 سیری در محسوس تا معقول 15مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-2-1 سیری در محسوس تا معقول 15مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-1-25 شرح غزلی از دیوان مولانا 15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-1-18 سیر در کتاب محسوس تا معقول 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-1-11 غزلی از فخرالدین عراقی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
96-1-4 شرح غزل حافظ 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-12-27
شرح غزل مولانا
16مگابایت
از اینجا دانلود کنید
95-12-20 شرح غزل مولانا 17مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-12-13 مصیبت نامه شیخ عطار 17مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-12-6 سیری در غزلیات دیوان شمس   15مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-11-29 سیری در آثار حکیم سنایی 17 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-11-22 سیر در کتاب محسوس تا معقول  16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-11-15 سیر در آثار حکیم سنایی 17مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-11-8 سیر در آثار حکیم سنایی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-11-1 سیر در آثار حکیم سنایی
16مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-10-24 سیر در آثار حکیم سنایی 15مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-10-17 سیر در آثار حکیم سنایی 15مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-10-10 سیر در آثار حکیم سنایی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-10-3 سیر در آثار حکیم سنایی 17مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-9-26 سیر در آثار حکیم سنایی 17مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-9-19 سیر در آثار حکیم سنایی 15مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-9-12 سیر در آثار حکیم سنایی 16مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-9-5   17مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-8-28   16مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-8-21   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-8-14   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-8-7   17مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-7-30   15مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-7-23   15مگابایت از اینجا دانود کنید
95-7-16   16مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-7-9   15مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-7-2   16مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-6-26   15مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-6-19   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-6-12   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-6-5   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-5-29   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-5-22   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-5-15   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-5-8   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-5-1   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-4-25   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-4-18   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-4-11   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-4-4   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-3-28   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-3-21   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-3-14   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-3-7   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-2-31   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-2-24   17 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-2-17   16 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-2-10   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
95-2-3   15 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-11-30   33 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-11-23   32 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-11-16   32 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-11-8   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-11-1   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-9-20   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-9-13   20 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-9-6   20 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-8-29   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-8-22   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-8-15   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-8-8   20 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-8-1   20 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-7-24   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-7-17   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-7-10   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94-7-3   22 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94.6.27   21 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94.6.20   44 مگابایت از اینجا دانلود کنید
94.6.13   43 مگابایت از اینجا دانلود کنید 
94.6.6   40 مگابایت از اینجا دانلود کنید