برنامه معرفت جمعه ها ساعت 19 پخش و روزهای سه شنبه ساعت 11 و جمعه ها ساعت 3 بامداد تکرار می شود .

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸

مجموعه آثار دکتر دینانی

 

نام اثر

موضوع اثر

تصویر اثر

توضیح اثر

معمای زمان و حدوث جهان فلسفی 13930215104203326207345 مقدمه کتاب «معمای زمان و حدوث جهان»
سخن ابن سینا و بیان بهمنیار فلسفی thumb-0011124 مقدمه کتاب «سخن ابن سینا و بیان بهمنیار»
فلسفه و ساحت سخن فلسفی falsafesahat11124 مقدمه کتاب «فلسفه و ساحت سخن»
معاد فلسفی 27911124 مقدمه کتاب «معاد»
دفتر عقل و آیت عشق فلسفی 575181 668299833183051 2080395178 n1124 مقدمه کتاب «دفتر عقل، آیت عشق»
نیایش فیلسوف فلسفی 4798-j11124 مقدمه کتاب «نیایش فیلسوف»
آینه های فیلسوف مجموعه گفتگو ها  di11124 مقدمه کتاب «آینه های فیلسوف»
راز راز فلسفی razeraz1124 مقدمه کتاب «راز راز»
در سخن فلسفی Untitled-2 مقدمه کتاب «در سخن»
حافظ معنوی بررسی و فلسفی Hafez11124 مقدمه کتاب «حافظ معنوی»
وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی فلسفی 4797-j11124 مقدمه کتاب «وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی»
خرد و خرد ورزی فلسفی BOOK11124 مقدمه کتاب «خرد و خردورزی»
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام فلسفی 7076402 مقدمه کتاب «ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام»
درخشش ابن رشد در حکمت مشاء فلسفی 4933 orig11124 مقدمه کتاب «درخشش ابن رشد درحکمت مشّاء»
جلال الدین دوانی فیلسوف ذوق التاله فلسفی big jalal-aldin-davani-90.08 مقدمه کتاب «جلال الدین دوانی، فیلسوف ذوق التاله»
شعاع اندیشه و شهود در سهروردی فلسفی 6c7fb83e09f251c40b895fca6b8fd8d9 مقدمه کتاب «شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی»

قواعد کلی فلسفه در فلسفه اسلامی

فلسفی 81330 93511124 مقدمه کتاب «قواعد کلی فلسفه در فلسفه اسلامی»
سرشت و سرنوشت فلسفی bookroom مقدمه کتاب «سرشت و سرنوشت»
اسماء و صفات حق فلسفی 130-asma-500x500 مقدمه کتاب اسماء و صفات حق
هستی و مستی فلسفی 11471 250 350-1 مقدمه کتاب «هستی و مستی»
فیلسوفان یهودی و یک مساله بزرگ فلسفی   -     - - مقدمه کتاب «فیلسوفان یهودی و یک مساله بزرگ»
خرد گفتگو فلسفی big kherade-goftefo مقدمه کتاب «خرد گفتگو»
منطق و معرفت در نظر غزالی فلسفی IMG 000611124-694x1024 مقدمه کتاب «منطق و معرفت در نظر غزالی»
از محسوس تا معقول فلسفی sensible-1024x640 مقدمه کتاب «از محسوس تا معقول»