برنامه معرفت جمعه ها ساعت 19 پخش و روزهای سه شنبه ساعت 11 و جمعه ها ساعت 3 بامداد تکرار می شود .

سه شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

مقدمه کتاب «سخن ابن سینا و بیان بهمنیار»

 
مشخصات کتاب :
 
نام : سخن ابن سینا و بیان بهمنیار
 
مولف : دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
 
تعداد صفحات : ۴۸۸ صفحه
 
ناشر : موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
 
قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان
 
کتاب سخن ابن سینا و بیان بهمنیار ، قرائتی تازه و نگرشی نو به فیلسوف بزرگ شیخ الرئیس ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا، مشهور به ابوعلی سینا و ابن سینا است .
 
دکتر دینانی در مقدمه این کتاب به رد قاطع نو افلاطونی بودن این فیلسوف قرن پرداخته است .همچنین این کتاب حاوی جدیدترین نظرات فلسفی حکیم دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی است که ضمن نقل کلام ابن سینا و نقد و بررسی آن ، نظرات خود را در لابلای مطالب بیان نموده اند .
 
دکتر دینانی در این کتاب به عنوان مجدد حکمت خسروانی عمل کرده و قاطعانه بر حکمت خسروانی ایران باستان تاکید دارند
 
 
بخشی از مقدمه کتاب
 
ابن سینا در مقدمه کتاب حکمت المشرقیین گفته است آنچه ما در بسیاری از آثار خود مطرح کرده ایم از سنخ حکمت عام و شناخته شده است و نخواسته ایم در این باب شق عصا کنیم. او سپس می افزاید به نوعی دیگر از حکمت دست یافته که با آنچه عام و رایج است تفاوت دارد. به نظر می رسد که شیخ الرنیس در این سخن خود به محتوای کتاب الانصاف اشاره دارد که با کمال تاسف از میان رفته و به دست ما نرسیده است. بر اساس قرائن و شواهدی که در دست است و به برخی از آنها نیز اشاره شد ، ابن سینا در کتاب الانصاف نه تنها پیروی از ارسطو ندارد و در نتیجه یک فیلسوف مشایی به شمار نمی آید بلکه از روی انصاف و با بررسی کامل به نقد اندیشه های او پرداخته و به آنچه خود آن را درست می داند دست یافته است.
 
نکته جالب توجه این است که ابن سینا حتی در آثار دیگری که از او به جای مانده و آنها را حکمت عام و رایج خوانده است ، در همه موارد با ارسطو هماهنگی ندارد و به گونه ای واضح و آشکار از حوزه اندیشه های او خارج شده و فراتر رفته است. بررسی این مسئله مجال دیگری می خواهد و فرصت بیشتر می طلبد، ولی به طور اجمال و از باب نمونه می توان گفت آنچه اساس فلسفه و بنیاد اندیشه ابن سینا شناخته می شود در آثار ارسطو مطرح نشده و کسی هم درباره آنها سخن نگفته است. این فیلسوف بزرگ با طرح انسان معلق به جایگاه علم حضوری اشاره کرده و کوشیده است نشان دهد که انسان همواره خودش برای خودش حاضر است و همین حضور خویش برای خویش است که منشأ هرگونه معرفت و شناخت به شمار می آید. او از طریق تامل در وجود نیز به برهان صدیقین سامان بخشید و این دستاورد بزرگی است که پیش از ابن سینا کمتر کسی به آن توجه داشته است
 
فهرست کتاب
 
 • جایگاه ادراک و شناخت در اندیشه ابن سینا
 • صرف حقیقت یا حقیقت صرف
 • ‏چشم همه دیدنی ها را می بیند اما خودش را نمی بیند
 •  آیا می توانیم بدون تخیل تعقل کنیم؟
 • ‏آیا ادراک زمان در خود زمان انجام می پذیرد؟
 • عقل جز ادراک عقلی چیز دیگری نیست
 • ‏معقول حق تعالی موجود است، یا موجود معقول اوست؟
 • علم به شی ء از طریق اسباب آن ،کلی است
 • ‏در نظر ابن سینا جسم فقط شرط وجود نفس شناخته می شود غیر از حق یگانه، هیچ واحدی نیست، مگر اینکه ‏در آن وجهی از کثرت هست
 • ‏قوی ترین و ضعیف ترین موجود
 • ‏اثبات مبدأ مشترک در علوم طبیعی امکان پذیر نیست
 • تفاوت میان مشاهده و یقین
 • ‏آیا شوق همان ادراک است؟
 • ‏تفاوت میان کل و کلی
 • ‏لوازم یا صفات؟
 • ‏جز ماده چیز دیگری مانع تعقل نیست
 • فهرست منابع
 • ‏نمایه