برنامه معرفت جمعه ها ساعت 19 پخش و روزهای سه شنبه ساعت 11 و جمعه ها ساعت 3 بامداد تکرار می شود .

یکشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
  در این اثر، مؤلف اندیشمند ضمن بیان مقدمه‏ ای درباره معرفت و صفات حضرت حق، به بحث از اسماء و صفات حق تبارک و تعالی پرداخته، اختلاف نظرهایی را که در باب اسم و مسمی مطرح می‏شود نیز مورد بحث و بررسی قرار داده است.   دکتر دینانی معتقد است:در زمینه توحید و خدا شناسی، مسئله‌ای مهم‏تر از اسماء و صفات نیست. اساساً شناخت و راه انسان در توحید از طریق اسماء و صفات حق تعالی است. بنابراین به همان اندازه که مسئله مبدأ اهمیت دارد، مسئله اسماء و صفات هم اهمیت دارد. دکتر دینانی در فصل دیگر کتاب،…

مقدمه کتاب «کتاب اسماء و صفات حق»

  استاد دینانی در فرازی از این اثر، با توجه به اهمیت درک و تبیین «وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی» می‏نویسد:وجود رابط چیست؟ ما چه تصویری می‏توانیم از وجود رابط داشته باشیم؟ در مقابل، وجود مستقل چیست؟ و اصلاً این تقسیم وجود به «رابط» و «مستقل» چیست؟ نویسنده سپس در فرازی دیگر از کتاب توضیح می‏دهد:تقسیم هستی به دو قسم رابط و مستقل، یکی از مسایل عمده و اساسی در فلسفه اولی به شمار می‏آید. کسانی که نقش وجود رابط را نادیده گرفته و به آسانی از آن گذشته‏اند، در مورد بسیاری از مسایل با مشکل رو به…

مقدمه کتاب «وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی»

  در کتاب “هستی و مستی” تصویری نو و متقاوت از خیام و باورها و آموزه‌ های وی ارائه می‌شود که با تفاسیری که تاکنون از خیام شده، متفاوت است و ما با خیامی مواجهیم که در جایگاه فیلسوف– ادیب در رباعیات خود نیز فلسفه‌ورزی می‌کند و با ذوق ادبی که دارد در مورد مشکل ترین مسایل فلسفه می‌اندیشد.   همچنین در این کتاب ما خیامی را می‌بینیم که پیش از مرگش خلالی در میان دندان داشت و مرتب از “واحد و کثیر” سخن می‌گفت و در طرز تفکر و راه و رسم زندگی خود بیش از هر شخص دیگری…

مقدمه کتاب «هستی و مستی»

  نیایش فیلسوف، شامل ۲۷ مقاله فلسفی و کلامی استاد دینانی است که در زمان‏های مختلف و مناسبت‏های گوناگون به رشته تحریر در آمده و در یک فاصله زمانی ۲۵ ساله در برخی از کتاب‌ها و نشریات ادواری به چاپ رسیده‏اند. به تعبیر استاد؛ آنچه می‏تواند این مقالات را به یکدیگر مرتبط سازد و از میان آن‌ها قدر جامع و جنس مشترکی به وجود آورد، همان چیزی است که می‏توان آن را نوعی اندیشه و تفکر فلسفی به شمار آورد.     «نیایش فیلسوف»، «نگاهی به فصوص الحکم جنیدی»، «نقد و بررسی برخی از آثار و نظریات احمد حمید الدین…

مقدمه کتاب «نیایش فیلسوف»

  عنوان کتاب دکتر دینانی برای کسانی که غزالی را در تاریخ تفکر، به عنوان اندیشمندی اشعری و چهره‏ای ضد فلسفه می‏شناسند، اندکی شگفت‏آور است. استاد دینانی در این اثر، ضمن تبیین جایگاه منطق و معرفت از نظر غزالی، پایگاه معرفتی او را در مقابل دیگر متفکران روشن ساخته است. وی در این کتاب کوشیده است انگیزه‏های غزالی را در باب مخالفت با فلسفه تبیین کند، چرا که غزالی خود «وحی» را اساس معرفت دانسته و منطق را نیز امری وحیانی می‏شمارد که ریشه در وحی دارد.   دکتر دینانی در این اثر، با مطالعه تمامی آثار غزالی، به نقد…

مقدمه کتاب «منطق و معرفت در نظر غزالی»

کتاب «معمای زمان و حدوث جهان» تازه ترین اثر فیلسوف معاصر «دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی» است. این کتاب بنا به تصریح ایشان: نشان دهنده دغدغه هایی است که راقم سطور از دیر بار نسبت به هویت زمان در ذهن داشته است. آن دغدغه ها اکنون در این اوراق انعکاس پیدا کرده است بنابراین از پیش روشن است که نویسنده ادعا ندارد از عهده حل این مسئله بغرنج برآمده است.   زمان چیزی است که میتوان آن را نخستین خشت تفکر فلسفی به شمار آورد رابطه زمان با دین و مذهب نیز به هیچ وجه کمتر از رابطه آن با فلسفه…

مقدمه کتاب «معمای زمان و حدوث جهان»

کانت در کتاب «نقد عقل محض» جوهر بودن نفس را مورد انکار قرار داده و ادله آن را مخدوش دانسته است. سخن این فیلسوف در این باب دارای چند وجه است که مجموع آن‌ها را می‏توان به چهار وجه بالغ دانست. آنچه کانت در این موارد ابراز داشته، راه اثبات معاد را مسدود کرده و بقاء انسان را پس از مرگ با مشکل رو به رو ساخته است. آراء و عقاید کانت، نه تنها در میان اندیشمندان مغرب زمین به گونه‏ای شگفت‏انگیز مؤثر افتاده، بلکه در میان متفکران اسلامی نیز کم و بیش بی‏تأثیر نبوده است. آقا علی مدرس زنوزی…

مقدمه کتاب «معاد»

  این مساله که معرفت را باید برای خود معرفت باید جستجو کرد یا برای رفع نیازهای زندگی در حوزه عمل ، از جمله مسائلی است که همواره مورد بحث و گفتگو بوده است. بررسی های تاریخی نشان می دهد که فلاسفه یونان در آغاز، معرفت را برای خود معرفت جستجو می کردند و مسائل فلسفی را با تحقیق آزاد علمی و خالی از هر گونه غرض ورزی و تعصب دنبال می کردند. منظور از فلسفه یا حکمت، معرفت به اشیاء و امور بوده به گونه ای که از ادراک سطحی و عادی فراتر می رفت. فیلسوف درصدد فهمیدن ماهیت…

مقدمه کتاب «ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام»

  جلد نخست این اثر سه جلدی در حقیقت رساله دکتری نویسنده در سال‏ها پیش بوده است. دکتر دینانی در مقدمه جلد نخست این کتاب، در تعریف «قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی» توضیحاتی داده است که خواننده را به مفهوم این قواعد بیشتر آشنا می‏سازد.   وی می‏نویسد: قدما برای هر یک از علوم مدونه، سه عنصر اساسی ذکر کرده‏اند که به ترتیب عبارتند از: «موضوع»، «مسایل» و «مبادی» برای تشکیل برهان و اثبات مسایل در هر یک از علوم، «مبادی» سهم عمده‏ای را به عهده دارند، ولی هنوز معلوم نیست برخی قواعد که زیر بنای بسیاری از مسایل…

مقدمه کتاب «قواعد کلی فلسفه در فلسفه اسلامی»

  دکتر دینانی در مورد این کتاب خود می گویند :   «این کتاب به سازش فلسفه و دین از نگاه فیلسوفان یهودی می پردازد.»       مصاحبه ای با استاد پیرامون کتاب فیلسوفان یهودی و یک مساله بزرگ   در قرن بیستم به نظر رسید مساله دین نزد فلاسفه منتفی شده است . اما ظاهرا نقش دین هر روز پررنگ تر می شود . در جوانی فکر کردم باید از دین دفاع کرد . حال به این نتیجه رسیده ام که کسی که نیاز به کمک دارد ما هستیم . آدمی هرگز نه بدون دین بوده و نه…

مقدمه کتاب «فیلسوفان یهودی و یک مساله بزرگ»

فلسفه رشته ای از دانش و معرفت بشری است که هم از جهت موضوع و هم از جهت مسائل با منطق تفاوت دارد. منطق نیز به اعتبار موضوع و مسائل خود، غیر از فلسفه است. ولی در این مساله نمی توان تردید داشت که هیچ یک از نحله های فلسفی بدون اینکه به یک منطق متکی باشد از استحکام و اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود. چنانکه منطق نیز اگر فلسفه خاص خود را نداشته باشد تهی و بی بنیاد خواهد بود.   در اینجا باید یادآور شویم که هم منطق و هم فلسفه، بدون ارتباط و توجه به قواعد صرفی…

مقدمه کتاب «فلسفه و ساحت سخن»

  سهروردی (۵۴۹-۵۸۷ هـ. ق)، از بنیان گذاران حکمت اشراق در جهان اسلام است؛ بنابراین آگاهی از اندیشه‏های این متفکر بزرگ ایرانی، به مثابه کلیدی است که ما را به جهان «اشراق» رهنمون می‏شود و این مهم تنها از کسی بر می‏آید که ضمن احاطه عمیق به فلسفه اسلامی، بر آثار سهروردی اشراف کاملی داشته باشد. دکتر دینانی در این اثر، ضمن شرح اندیشه‏های مهم و کلیدی سهروردی، مقایسه‏ای اجمالی نیز میان حکمت اشراق و مشاء انجام داده و گاه به سیر تاریخی بحث نیز توجه نشان داده است.   «مواضع سهروردی در مقابل ابو البرکات»، «صدر المتألهین و سهروردی»،…

مقدمه کتاب «شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی»

  آشنایی با کتاب سرشت و سرنوشت   کتاب سرشت و سرنوشت از کارهای مشترک کریم فیضی و استاد دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی است که به قلم کریم فیضی نگاشته شده و انتشارات اطلاعات در سال ۱۳۸۸ آن را منتشر نموده و تا امروز ۳ بار تجدید چاپ شده است. این کتاب در ردیف آثاری چون «هستی و مستی»، «حافظ معنوی» و «شعاع شمس» بوده که از کارهای مشترک کریم فیضی و دکتر دینانی است.   موضوع کتاب    سرشت و سرنوشت، دو مفهوم فلسفی است که عمری به اندازه فلسفه و تاریخ آن دارد. از این دو حقیقت همواره…

مقدمه کتاب «سرشت سرنوشت»

  مشخصات کتاب :   نام : سخن ابن سینا و بیان بهمنیار   مولف : دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی   تعداد صفحات : ۴۸۸ صفحه   ناشر : موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران   قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان   کتاب سخن ابن سینا و بیان بهمنیار ، قرائتی تازه و نگرشی نو به فیلسوف بزرگ شیخ الرئیس ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا، مشهور به ابوعلی سینا و ابن سینا است .   دکتر دینانی در مقدمه این کتاب به رد قاطع نو افلاطونی بودن این فیلسوف قرن پرداخته است .همچنین این کتاب حاوی جدیدترین نظرات فلسفی حکیم…

مقدمه کتاب «سخن ابن سینا و بیان بهمنیار»

    مشخصات کتاب :Dr.Ebrahimi Dinani     نام : راز راز   موضوع: گفتگو با دکتر ابراهیمی دینانی پیرامون «گلشن راز» شیخ محمود شبستری   مولف: کریم فیضی   تعداد صفحات: ۴۳۵ صفحه   ناشر: انتشارات اطلاعات   قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان   لینک خرید پستی کتاب   فهرست کتاب:   مقدمه و اعتذار- مقدمه دکتر دینانی- آشنایی با شیخ شبستر- برافروختگی جان- انسان به مثابه شخص- از خلق تا امر- راز اختلاف تفسیرها- گستره وحدت- من و جز من- از منطق به اشراق- جنگ با فیلسوفان- سوال از راه- تمثیل: برکات عدم بر وجود- جهان دل- لفظ و معنی-…

مقدمه کتاب «راز راز»

  کتاب دفتر عقل و آیت عشق رساله ای جامع است که درباره بحث تقابل عقل و عشق در تاریخ فلسفه جهان و اسلام. این کتاب نوشته فیلسوف معاصر غلامحسین ابراهیمی دینانی است که در سه مجلد و توسط انتشارات طرح نو منتشر شده است و جایزه کتاب سال ۱۳۸۴ نیز به این کتاب تعلق گرفته است.   موضوع کتاب درباره ماهیت عقل و عشق و تفاوت و تقابل میان این دو امر بنیادی و اصیل است و جوابی مفصل است بر جنگ تاریخی عرفاً و فلاسفه. سوء تفاهمی که از اندیشه بعضی فلاسفه و عرفاً به عامه مردم هم…

مقدمه کتاب «دفتر عقل، آیت عشق»

  دکتر دینانی، اولین کسی بود که جامعه علمی -فلسفی کشور را با آراء و عقائد ابن رشد با چاپ کتاب «درخشش ابن رشد در حکمت مشاء» معرفی کرد. به گفته خودشان این کتاب در واقع پاسخ گویی به نظرات ابن رشد در مورد ابن سینا بوده است. از نظر ابن رشد ارسطو حکیم است و گاهی هم می‌گوید که ابن سینا یک متکلم اشعری بیش نیست. دکتر دینانی که خود از دوستداران ابن سینا به حساب می‌آیند، در ابتدا با نوشتن این کتاب به جنگ ابن رشد خواستند بروند اما در میان راه به عظمت علمی ابن رشد معترف…

مقدمه کتاب «درخشش ابن رشد درحکمت مشّاء»

  قدرت یک سخن خوب و تاثیر گذار گاهی از ساعتها گفتارها و پندها موثرتر است. هرچه سخن آدمی عقل پذیرتر و قابل تامل تر باشد، تاثیر بیشتری گذاشته و البته حاکی از قدرت عقلانی گوینده سخن نیز می باشد. به گفته استاد بزرگوار، سخن و زبان از غیب شخص می آید و می توان نتیجه گرفت که هرچه غیب اشخاص دارای درجات بالاتری باشد، سخن آنها نیز دارای مراتب بالای عقلانی خواهد بود.   در عصر مدرن ما و در دنیایی که سرعت و کوتاه گویی و بی حوصلگی برای تحصیل علوم به صورت تفصیلی، حرف اول را می…

مقدمه کتاب «در سخن»

  کسانی که با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی آشنایی دارند، می ‌دانند که «گفتگو» عنصر کلیدی او در فلسفیدن است تا آنجا که گاهی فلسفه را مساوی گفتگو می‌داند و معتقد است در آثارش به گفتگو با فلاسفه و اندیشمندان قرن‌ های گذشته می ‌پردازد. بعد از کتاب «نصیرالدین طوسی، فیلسوف گفتگو» اینک دومین کتاب دکتر دینانی با محور گفتگو منتشر شده است.   کتاب «خرد گفتگو» مجموع درس ‌گفتارهای فیلسوف معاصر در سال‌های اخیر، در دانشگاه‌های مختلف و در موضوعات هستی‌شناسی، خداشناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی و عرفان است و علاوه بر موضوعات فوق، بخش هفتم این کتاب با عنوان دین‌شناسی…

مقدمه کتاب «خرد گفتگو»

  کتاب اسماء و صفات حقاین کتاب اثر علی اوجبی، نویسنده حوزه فلسفه با عنوان «خرد و خردورزی» که آن را به دکتر غلامحسین ابراهیمی‌دینانی، استاد فلسفه، تقدیم کرده است، که همزمان با آغاز نمایشگاه تهران در سال ۸۸ منتشر شد.   این کتاب علاوه بر گفت‌وگوی تفصیلی مولف با دکتر دینانی، دربردارنده مجموعه مقالاتی است که از سوی صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه فلسفه برای تدوین این اثر، تألیف و اهدا شده‌اند.   به اعتقاد نویسنده این اثر، انتشار کتاب‌هایی چون ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام و دفتر عقل و آیت عشق، مهم‌ترین آثار این فیلسوف ژرف‌اندیش است که…

مقدمه کتاب «خرد و خردورزی»

  حافظ شیرازی، بی گمان نه تنها در ادب و عرفان ایران، بلکه در ادب و شعر جهان، مقامی بی مانند دارد که با گذشت زمان و مرور ادوار مختلف، پیوسته بر جلال و شکوه و اوج منحصر به فردش افزوده شده است. حقیقت این است که از زمان، باید به عنوان شارح حافظ یاد کرد و چه بسیار بوده اند اندیشمندان والا مقامی که عمری را در اندیشیدن به زوایا و اعماق سخن حافظ به سر آورده اند. در این میان دکتر دینانی، روایتی دیگر از حافظ را ارائه می دهد که حکیمانه است و جان نواز …  …

مقدمه کتاب «حافظ معنوی»

  دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، مولف کتاب،‌ دوانی را یکی از شاخص‌ترین چهره‌های تفکر عقلی در جهان اسلام دانسته و تصریح می کند: فرهنگ اسلامی در شئون مختلف از جمله اصول و فقه و حدیث، غنی ست و ما کمتر توانسته‌ایم غنای آن را به جهان نشان دهیم. فلسفه، با سایر حوزه‌های معرفت بشری به ویژه علوم، تفاوتی فاحش دارد. هر علمی را می‌توان فارغ از تاریخش یاد گرفت، اما این نکته درباره فلسفه صدق نمی‌کند. کمی شوخ طبعی‌ست، اگر کسی مدعی شود فیلسوف است ولی تاریخ فلسفه نمی‌داند. متاسفانه تاریخ فلسفه اسلامی را نه خوب نوشته‌ایم و نه خوب…

مقدمه کتاب «جلال الدین دوانی، فیلسوف ذوق التاله»

    معرفی کتاب کتاب «از محسوس تا معقول» در 494 صفحه و در 15 فصل و با قیمت 25 هزار تومان توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به چاپ رسیده است. دکتر دینانی در این اثر می کوشد تا عظمت انسان را از محسوس تا معقول، بررسی کند و به جنبه های هستی شناسی و معرفت شناسی انسان بپردازد. رسالت این کتاب نه فقط نقد و بررسی حکمای پیشین اسلامی، بلکه نقد جدیدترین نحله های فلسفی و کلامی است که در حیطه محسوس تا معقول، عرض اندام نموده اند. «محسوس تا معقول» همان قوس صعود و نزول…

مقدمه کتاب «از محسوس تا معقول»

  کتاب حاضر شامل مجموعه گفت‌وگوهای عبدالله نصری با دکتر دینانی است که پیش از این از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده‌اند. به زعم نصری که از شاگردان دینانی بود، وی از اندیشمندان بزرگ جامعه ماست که عمرش را در تدریس و تالیف درباره اندیشه‌های فلسفی متفکران جهان اسلام سپری کرده است. وی همچنین اندیشه متفکران بزرگی را به ارث برده و برخی از سنت‌های شفاهی آنان را در سینه دارد.    این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۳۸۰ و برای دومین بار در سال ۱۳۸۴ منتشر شد و اکنون نیز چاپ سوم آن به بازار نشر آمد. دلیل…

مقدمه کتاب «آینه های فیلسوف»