برنامه معرفت جمعه ها ساعت 19 پخش و روزهای سه شنبه ساعت 11 و جمعه ها ساعت 3 بامداد تکرار می شود .

یکشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

مقدمه کتاب «وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی»

 
استاد دینانی در فرازی از این اثر، با توجه به اهمیت درک و تبیین «وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی» می‏نویسد:وجود رابط چیست؟ ما چه تصویری می‏توانیم از وجود رابط داشته باشیم؟ در مقابل، وجود مستقل چیست؟ و اصلاً این تقسیم وجود به «رابط» و «مستقل» چیست؟ نویسنده سپس در فرازی دیگر از کتاب توضیح می‏دهد:تقسیم هستی به دو قسم رابط و مستقل، یکی از مسایل عمده و اساسی در فلسفه اولی به شمار می‏آید. کسانی که نقش وجود رابط را نادیده گرفته و به آسانی از آن گذشته‏اند، در مورد بسیاری از مسایل با مشکل رو به رو گشته و از حل آن‌ها برای همیشه بی‏نصیب مانده‏اند.
 
وجود رابط چیزی است که اساس نظام عالم و ملات ساختمان جهان به شمار می‏آید…آنچه محمول را با موضوع خود ارتباط می‏دهد و صفت را با موصوف آن متصل می‏سازد، چیزی جز وجود رابط نیست. وجود رابط در نوع ارتباط عالم خلق با خالق نیز معنی خود را آشکار می‏سازد. در حکمت متعالیه صدر المتألهین، کلیه موجودات عالم امکان، از ملک تا ملکوت، عین ربط و صرف وابستگی به حق تبارک و تعالی شناخته شده‏اند. دکتر دینانی در این بررسی کوتاه، آثار فلاسفه بزرگ اسلامی را از فارابی تا علامه طباطبایی مورد مطالعه قرار داده و هر جا مناسب دیده، به برخی از مکتب‏های جدید فلسفی غرب نیز اشاره کرده است.
 
چاپ نخست این اثر، در سال ۱۳۶۲ توسط شرکت سهامی انتشار در تهران انجام شده است.